Ustawa o kredycie konsumenckim a prywatne pożyczki dla zadłużonych

Wybierając daną firmę pożyczkową, warto zwrócić uwagę na zapisy umowy i porównać je z wymogami, jakie zawarto w ustawie o kredycie konsumenckim. To właśnie jej oraz regulacją z kodeksu cywilnego, podlegają wszystkie instytucje pozabankowe, które świadczą usługi kredytowe i pożyczkowe. Jakie są dokładnie jej wymagania?

Przedmiot ustawy – prywatne pożyczki dla zadłużonych

Sama ustawa jest aktem prawnym z 12 maja 2011 roku i reguluje funkcjonowanie parabanków na rynku polskim. Ustawa określa:

  1. zasady i tryb zawierania umów o kredyt konsumencki;
  2. obowiązki kredytodawcy i pośrednika kredytowego w zakresie informacji udzielanych przed zawarciem umowy o kredyt konsumencki oraz obowiązki konsumenta, kredytodawcy i pośrednika kredytowego w związku z zawartą umową o kredyt konsumencki;
  3. skutki uchybienia obowiązkom kredytodawcy.

Innymi słowy, jeśli konsument chce sprawdzić, czy dana prywatna pożyczka dla zadłużonych została skonstruowana poprawnie, powinien zerknąć na zapisy ustawy o kredycie konsumenckim.

Kiedy umów nazwanych się nie stosuje?

Ustawa, z której wynika powstanie umowy pożyczkowej, zwanej umową nazwaną, nie jest zawsze stosowana. Ma dokładnie określone warunki, pod którymi występuje jej zastosowanie. Kiedy zatem jej nie stosuje się?

  1. W umowach, w których konsument nie jest zobowiązany do zapłaty oprocentowania oraz innych kosztów związanych z udzieleniem lub spłatą kredytu konsumenckiego;
  2. W umowie leasingu, jeżeli umowa nie przewiduje obowiązku nabycia przedmiotu umowy przez konsumenta;
  3. W umowach o świadczenie usług maklerskich zawieranych z podmiotami, o których mowa w ustawie o obrocie instrumentami finansowymi;
  4. W umowach o kredyt będących wynikiem ugody sądowej oraz ugody będącej wynikiem postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich

Jest jeszcze kilka zasad, które charakteryzują wykorzystanie ustawy odnośnie umów pożyczkowych czy kredytowych. Jedna zasadniczo prywatne pożyczki dla zadłużonych są ujęte w ustawie i prawnie uregulowane. Każdy konsument może być zatem świadomy jakości danej firmy.

Leave a Reply

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *